SAĞLIK

MENTAL RETARDASYON NEDİR

 

Mental retardasyon adaptif davranışlardaki bozukluklarla beraber görülen genel entelektüel fonksiyonların önemli oranda ortalamanın altında bulunması ile tanımlanır ve 18 yaştan önceki gelişimsel dönem esnasında gözlenir. Bu bir hastalık değil ancak entellektüel ve adaptif fonksiyonlardaki bozukluktur. Sebep her zaman bilinmez; nadiren tek bir neden tanımlanabilir. Vakaların %75’inin sebebi bilinmez.

Bilinen sebeplerin bazıları:

  • kromozomal anomaliler
  • prenatal kusurlar (rubella, alkol kullanımı, ilaç kullanımı)
  • perinatal(anoxia)
  • postnatal (menenjit, ensefalit, travma, kültürel yoksunluk, ağır malnütrisyon)

Mental retardasyon İntelligence Quaitent (IQ) skorları veya “eğitilebilir” öğretilebilir” “tamamen bakıma muhtaç” şeklinde kategorize edilerek tanımlanır:

  • normal entellektüel fonksiyon, IQ=100
  • hafif mental retardasyon, IQ=55-70 (eğitilebilir)
  • orta derecede retardasyon, IQ=40-55 (öğretilebilir)
  • ağır mental retardasyon, IQ=25-40 (bazılarına öğretmek mümkün)
  • ileri derecede mental retardasyon, IQ=25’den az (total bakım gerektirir)
  • ( Not: testteki değişkenlere bağlı olarak, bu sınıflamalar her zaman uygun değildir ve her zaman bireysel yaklaşım endikedir.)

 

 

Hava Durumu
Saat